جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
988409 تسهیل در وصول وام های خرد معوقه با بخشش جریمه دیرکرد و سود
تاریخ انتشار: 1395/06/30
987957 دولت آیین نامه اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی را به بانک ها ابلاغ کند
تاریخ انتشار: 1395/06/27
987703 بخشش جرایم دیرکرد و سود معوقات بانکی؛ مصوبه ای که باید اجرایی شود
تاریخ انتشار: 1395/06/24
987401 وصول معوقات بانکی با بخشش جرایم دیرکرد ممکن می شود
تاریخ انتشار: 1395/06/23
987131 سیاست متناقض بانک ها در ارائه وام قابل توجیه نیست
تاریخ انتشار: 1395/06/23
983614 مطالبات معوقه سد راه چرخش منابع بانکی دراقتصاد کشور
تاریخ انتشار: 1395/05/27
983586 معوقات بانکی اقتصادکشور را مختل کرده است
تاریخ انتشار: 1395/05/27
981523 بانک ها در زمینه وصول معوقات بانکی به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامع دهند
تاریخ انتشار: 1395/05/16
980104 ادامه رسیدگی به پرونده معوقات بانکی درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس
تاریخ انتشار: 1395/05/04
976294 تسریع در وصول معوقات بانکی با بخشش جریمه های دیرکرد
تاریخ انتشار: 1395/04/19