جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1022423 ارتقا کیفی مراکز درمانی با اجرای طرح اعتبار بخشی بیمارستان ها
تاریخ انتشار: 1396/03/22
1021515 اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1396/03/13
1021408 اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1396/03/10
1004447 ممنوعیت پرداخت مازاد بر تعرفه شرکت های بیمه ای برای خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1395/10/15
920821 نحوه تامین منابع خدمات درمانی بدون قید و شرط به مصدومان سوانح رانندگی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1393/11/08