جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1529204 موافقت نمایندگان با ارسال لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی به مجمع
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1429552 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 61. بودجه سازمان های مناطق آزاد
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1429519 سهم سازمان های مناطق آزاد از لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1063704 مناطق ویژه اقتصادی امروز به اهداف خود نزدیک تر شده اند
تاریخ انتشار: 1397/04/09
1060887 اجرای صحیح قانون چگونگی اداره منطقه آزاد اقتصادی و صنعتی ضرورت دارد
تاریخ انتشار: 1397/03/22
1060534 بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در جلسه کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1397/03/22
1038431 مناطق آزاد فرصتی برای اشتغال زایی در استان های مرزی است
تاریخ انتشار: 1396/09/08
1021787 هدف از ایجاد مناطق آزاد زودون توسعه نیافتگی از مناطق مرزی است
تاریخ انتشار: 1396/03/16
994945 ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی منوط به تامین زیرساخت و دریافت تأییدیه امنیتی، نظامی و زیست محیطی شد
تاریخ انتشار: 1395/08/10
980849 بودن یا نبودن منطقه آزاد
تاریخ انتشار: 1395/05/11