جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1441621 سرمایه اصلی هر کشور نیروی انسانی است
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1307638 نیروی انسانی، مسئله اساسی در توسعه درون سرزمینی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1297078 بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1297034 ضرورت اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1234666 در کمیته حقوق بشر بین المجالس خواهان محکومیت آمریکا در زمینه حقوق بشر هستیم
تاریخ انتشار: 1398/05/26
1230318 رفتار غیرقابل پیش بینی ترامپ در حوزه عملکرد مسائل حقوقی و بین المللی
تاریخ انتشار: 1398/05/20
1230274 جداکردن کودکان مهاجر از والدینشان بنابر سیاست های مهاجرتی ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/05/20
1226034 وضعیت مهاجرت روستائیان به شهر ها
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1224578 سیاست های ضد مهاجرتی دولت ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1223914 ضرورت اهمیت حمایت از ورزشکاران پارالمپیکی
تاریخ انتشار: 1398/05/16