جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1554262 ضرورت آموزش و تربیت مهندسین کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/03/30
1336962 ضرورت مهارت آموزی به دانشجویان جهت افزایش ضریب اشتغال
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1206562 مهارت، کارآفرینی و اشتغال زایی اولویت اول کشور است
تاریخ انتشار: 1398/05/07
1150148 بچه ها باید در خانواده مهارت های زندگی را بیاموزند
تاریخ انتشار: 1398/03/27
1141937 مهارت آموزی یکی از مهم ترین بخش های آموزش است
تاریخ انتشار: 1398/02/28
1140135 اهمیت مهارت آموزی در سیستم آموزشی کشور
تاریخ انتشار: 1398/02/23
1128146 لزوم ارائه آموزش و مهارت به تولیدکنندگان
تاریخ انتشار: 1398/01/27
1094058 آموزش های فنی وحرفه ای راهگشایی ساماندهی آینده شغلی کودکان کار
تاریخ انتشار: 1397/10/05
1045320 بررسی چارچوب صلاحیت حرفه ای ده کشور منتخب و مقایسه آن با ایران
تاریخ انتشار: 1396/11/17
985202 ایرانیان خارج از کشور؛ بایسته ها ،الزامات و وظایف وزارت امور خارجه
تاریخ انتشار: 1395/06/06