جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1394289 مواد مخدر فکر توسعه ای کشورها را ضایع می کند
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1388733 میزان مجازات حبس جرائم مرتبط با مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1191858 پتانسیل حل اختلافات ایران و ترکمنستان
تاریخ انتشار: 1398/04/30
1162466 ضرروت تقویت تجهیزات الکترونیک در مرزها جهت مقابله با مواد مخدر
تاریخ انتشار: 1398/04/12
1150306 دخالت آمریکا در منطقه مسئله ساز است
تاریخ انتشار: 1398/03/28
1148263 آمریکا شریک قاچاقچان مواد مخدر است
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1098258 شبکه و پایگاه های اصلی قاچاق را باید شناسایی و منهدم کرد
تاریخ انتشار: 1397/10/18
1094699 لزوم همکاری مشترک برای مبارزه با قاچاقچیان در مرزهای ایران و پاکستان
تاریخ انتشار: 1397/10/08
1084049 تغییر در مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر
تاریخ انتشار: 1397/08/27
1081511 افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نظامیان خارجی
تاریخ انتشار: 1397/08/19