جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1397138 بررسی تجارب کشورها در زمینه معافیت های مالیاتی 2. درباره معافیت مالیات بر درآمد فعالیت های هنری
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1397130 بررسی تجارب کشورها در زمینه معافیت های مالیاتی و مالیات بر درآمد فعالیت های هنری
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1273150 ورود هنر به موضوع دفاع از وطن
تاریخ انتشار: 1398/06/27
920339 انتقاد از تبدیل برخی موسسات فنی هنری به بنگاه فروش مدرک
تاریخ انتشار: 1393/11/04