جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1005669 نوسازی ناوگان هوایی کشور آغاز شد
تاریخ انتشار: 1395/10/27
983910 تامین قطعات راهکاری برای جلوگیری از تکرار نقص فنی در هواپیماها
تاریخ انتشار: 1395/05/29
963253 خرید هواپیما از کشورهای غربی ابعاد نظامی ندارد
تاریخ انتشار: 1395/02/17
951467 نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی ضروری است
تاریخ انتشار: 1394/10/30
912873 نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با ورود بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1393/09/02
899646 مجلس در کنار دولت مصمم به توسعه حمل و نقل هوایی است
تاریخ انتشار: 1393/06/02
891420 نوسازی ناوگان هوایی با خروج توپولوف ها
تاریخ انتشار: 1393/04/01
890501 تجربه ناموفق خرید توپولوف ها تکرار نشود
تاریخ انتشار: 1393/03/25