جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1340570 بررسی موانع و الزامات واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1398/08/13
1340546 موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری باشگاه های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1398/08/13
1002986 بررسی امکان های مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1395/10/05
1002966 بررسی امکان های مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1395/10/04