جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1559648 خودکفایی در تولید گندم
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1547666 میزان خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1546182 گندم از تولیدات استراتژیک و اساسی کشور محسوب می شود
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1544586 اهمیت خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1538120 میزان تولید گندم بیش از نیاز داخلی است
تاریخ انتشار: 1399/03/13
1512989 قیمت جدید خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1399/02/13
1471551 فزایش قیمت خرید تصمینی گندم
تاریخ انتشار: 1399/01/06
1428667 تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1411846 نرخ گندم متناسب با رشد تورم اصلاح شود
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1398578 تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در جریان بررسی لایحه بودجه 99
تاریخ انتشار: 1398/10/10