جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1040262 تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1396/10/03
1039361 پیشنهاد تمدید سه ساله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1396/09/22
1025456 کلیه تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
تاریخ انتشار: 1396/04/14
1024646 طرح تشکیل صندوق حمایت از صنایع دستی بررسی شد
تاریخ انتشار: 1396/04/12
998024 نصب صندوق مکانیزه فروش گامی مهم برای رفع مسائل مالیات برارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1395/08/26
913542 یک درصد مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می شود
تاریخ انتشار: 1393/09/09