جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
967540 تفاهنامه چابهار فرصتی برای توسعه اقتصاد منطقه
تاریخ انتشار: 1395/03/05
944615 برای حل مشکل هر واحد تولیدی باید دستورالعملی مجزا نوشت
تاریخ انتشار: 1394/08/25
915762 نشست تهیه بسته تحول اقتصادی در مرکز پژوهش ها
تاریخ انتشار: 1393/09/26