جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1093101 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال
تاریخ انتشار: 1397/10/02
1093099 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال
تاریخ انتشار: 1397/10/02
979809 شایسته سالاری بهترین راهکار برای برخورد با مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/05/03
976303 قوای سه گانه برای شفافیت نظام های اقتصادی و اداری اقدام کنند
تاریخ انتشار: 1395/04/19
907294 ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ انتشار: 1393/07/16
853689 رقم سرمایه گذاری خارجی مشخص نیست/ ضرورت کاهش بوروکراسی در نظام اداری
تاریخ انتشار: 1392/05/30
841516 نظام اداری ما دلال پرور است
تاریخ انتشار: 1392/02/02
777306 نظر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد فصل چهارم لایحه برنامه پنجم (فناوری اطلاعات و نظام اداری)
تاریخ انتشار: 1389/04/02