جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1005427 وزارت بهداشت موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت شد
تاریخ انتشار: 1395/10/25
998138 لزوم تدوین طرح بررسی نسخه های پزشکی
تاریخ انتشار: 1395/08/26
986262 پیگیری مشکلات بهورزان و تلاش برای رفع آن در طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1395/06/17
986132 تامین اعتبار طرح تحول نظام سلامت با عرضه اوراق خزانه
تاریخ انتشار: 1395/06/16
897447 در کشاورزی هم باید تحولی مثل تحول نظام سلامت انجام شود
تاریخ انتشار: 1393/05/18
894852 تحول در نظام سلامت اولویت رؤسای قوای مجریه و مقننه است
تاریخ انتشار: 1393/04/23
892901 اجرای طرح تحول سلامت رفع دغدغه درمانی مردم را در پی دارد
تاریخ انتشار: 1393/04/14
891982 حضور پزشکان متخصص مقیم در مراکز درمانی از نکات برجسته طرح نظام سلامت است
تاریخ انتشار: 1393/04/07
891989 رضایت مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت
تاریخ انتشار: 1393/04/07
892045 طرح تحول نظام سلامت در راستای تحقق فرمایشات رهبری است
تاریخ انتشار: 1393/04/07