جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
921215 راهکارهای کاهش وابستگی بودجه 94 به نفت
تاریخ انتشار: 1393/11/12
921041 دستگاه بروکراتیک دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کند
تاریخ انتشار: 1393/11/11
919962 صنایع تبدیلی جایگزین مناسبی برای نفت هستند
تاریخ انتشار: 1393/10/29
919900 دولت و مجلس باید نفت را از بودجه کشور جدا کنند
تاریخ انتشار: 1393/10/29
917990 نباید انتظار بازگشت نفت به قیمت های قبلی را داشته باشیم
تاریخ انتشار: 1393/10/13
916814 می توان با نفت 55 دلاری هم کشور را اداره کرد
تاریخ انتشار: 1393/10/03
898107 پویایی بخش عمران با فعال سازی فاینانس های خارجی
تاریخ انتشار: 1393/05/22
894848 پایان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی مجلس
تاریخ انتشار: 1393/04/23
891156 توسعه" فازهای 35 ماهه" پارس جنوبی در اولویت وزارت نفت
تاریخ انتشار: 1393/03/31
883356 جایگزینی رویه های بتنی با آسفالت به علت گرانی قیر توجیه ندارد
تاریخ انتشار: 1393/02/14