جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1504969 کتابداران در عرصه مسائل فرهنگی زحمات زیادی می کشند
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1135783 ارتباط تولید علم در کشور با بهبود فرهنگ کتاب خوانی
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1085180 تاثیر گسترش فضای مجازی در کاهش سرانه مطالعه،
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1085156 مقصر اصلی سرانه اندک مطالعه کیست؟
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1037752 فضای مجازی فرصت مناسبی برای ترغیب مردم به کتابخوانی
تاریخ انتشار: 1396/09/01
1037378 دیجیتالی شدن کتاب ها دسترسی به منابع علمی را آسان می کند/ دانشگاه ها در مسیر نیازهای بخش تولید گام بردارند
تاریخ انتشار: 1396/08/29
913862 موافقت مجلس با واریز نیم درصد از درآمد شهرداری ها به حساب نهاد کتابخانه های عمومی هر شهر
تاریخ انتشار: 1393/09/12