جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1513095 ضرورت توجه ویژه به قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: 1399/02/13
1485615 روند اجرای طرح بازآفرینی شهری در کشور
تاریخ انتشار: 1399/01/18
1204510 ضرورت نوسازی مدارس فرسوده در سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/06
1038906 توجه به افزایش ضریب ایمنی ساختمان های پایتخت
تاریخ انتشار: 1396/09/18
1020714 حداقل ۵۰ درصد هزینه نوسازی بافت فرسوده باید تسهیلات داده شود
تاریخ انتشار: 1396/03/08
909906 ارائه تسهیلات به نوسازی بافت فرسوده اقدامی مثبت اما ناکافی است
تاریخ انتشار: 1393/08/10
908496 افزایش تسهیلات معضل نوسازی بافتهای فرسوده را به فرصت تبدیل می کند
تاریخ انتشار: 1393/07/27
896863 60 درصد مدارس فلاورجان نیاز به نوسازی دارند
تاریخ انتشار: 1393/05/05
896800 ضرورت ورود دولت به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تا قبل از مهرماه
تاریخ انتشار: 1393/05/05
891420 نوسازی ناوگان هوایی با خروج توپولوف ها
تاریخ انتشار: 1393/04/01