جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1365457 ضرورت استفاده از ظرفیت بافت فرسوده تهران برای اجرای طرح ملی مسکن
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1128911 ضرورت بازسازی بافتهای فرسوده
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1083067 نگاه جدی به بهسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/23
1078240 اولویت اصلی در نوسازی بافت فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/02
1038906 توجه به افزایش ضریب ایمنی ساختمان های پایتخت
تاریخ انتشار: 1396/09/18
1037644 بازسازی کرمانشاه متناسب با شرایط بومی و فرهنگی صورت بگیرد
تاریخ انتشار: 1396/09/01
1037454 منابع صندوق توسعه ملی به کمک نوسازی بافت فرسوده بیاید
تاریخ انتشار: 1396/08/30
1036109 ۱۶درصد از بافت مسکونی شهری کشور فرسوده است
تاریخ انتشار: 1396/08/15
1020714 حداقل ۵۰ درصد هزینه نوسازی بافت فرسوده باید تسهیلات داده شود
تاریخ انتشار: 1396/03/08
1019689 تسریع نوسازی بافت های فرسوده با ارتقا آگاهی بخشی از وجود امتیازات دولتی و شهری
تاریخ انتشار: 1396/03/03