جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1063678 دومین همایش جوانان و قانونگذاری دوشنبه 11 تیر برگزار می شود
تاریخ انتشار: 1397/04/09
924403 توان فناورانه و نوآورانه تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورها است
تاریخ انتشار: 1393/12/19
924411 پول بلاعوض برای کار تجاری یک سم است
تاریخ انتشار: 1393/12/19
924439 موفقیت تجاری سازی محصولات فناوری در حوزه کشاورزی در گرو وجود سیاست های حمایتی
تاریخ انتشار: 1393/12/19
924410 با تحریم های ظالمانه نمی توان به رشد تعیین شده دست پیدا کرد
تاریخ انتشار: 1393/12/19
924406 همایش سیاست های علم و فناوری در برنامه ششم آغاز به کار کرد
تاریخ انتشار: 1393/12/19
924287 نشست های تخصصی همایش سیاست های فناوری و نوآوری برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1393/12/18
924267 نشست های تخصصی همایش سیاست های فناوری و نوآوری برنامه ششم توسعه برگزار شد
تاریخ انتشار: 1393/12/18
924232 همایش سیاست های فناوری و نوآوری برنامه ششم توسعه برگزار می شود
تاریخ انتشار: 1393/12/18
924020 برگزاری همایش سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم از سوی مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1393/12/13