جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1586994 بررسی ابعاد موضوع آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1026157 توزیع عادلانه منابع آبی و آمایش سرزمینی رمز کاهش بحران منابع آبی در کشور
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1022179 ضرورت توجه به نیاز جامعه و بازار کار در اجرای طرح هدایت تحصیلی
تاریخ انتشار: 1396/03/20
1016160 فقدان آمایش سرزمینی مهمترین عامل کاهش بهره وری کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/02/12
1015394 کشاورزی و گردشگری محور آمایش سرزمین گیلان
تاریخ انتشار: 1396/02/03
1004101 وزارت صنعت مکلف به ارائه اولویت های صنعتی با رعایت آمایش سرزمینی شد
تاریخ انتشار: 1395/10/12
993104 اصلاح وظایف شورای عالی آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: 1395/08/02
978820 تاکید بر توسعه آمایش سرزمینی/نمایندگان باید محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه ششم اولویت بندی کنند
تاریخ انتشار: 1395/04/29
974738 آمایش سرزمینی در تقسیمات کشوری مؤثر خواهد بود
تاریخ انتشار: 1395/04/13
888241 همایش آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1393/03/11