جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1397113 زیر و بم لایحه بودجه سال 99 کل کشور در بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1397103 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1366257 بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1221090 هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو
تاریخ انتشار: 1398/05/15
1221038 هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو
تاریخ انتشار: 1398/05/15
1144120 بررسی مقایسه ای پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی
تاریخ انتشار: 1398/03/01
1144095 بررسی مقایسه ای پیش بینی های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی
تاریخ انتشار: 1398/03/01
1099316 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور16. بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1099304 بررسی بودجه سال 1398 بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1040910 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 9. بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1396/10/10