جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1503655 فاصله گذاری هوشمند، پروتکل بین المللی مبارزه با شیوع کرونا است
تاریخ انتشار: 1399/02/01
1441441 ملاحظات به کارگیری تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در دولت و پارلمان
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1441405 بررسی ملاحظات به کارگیری تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در دولت و پارلمان
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1335870 زیر و بم مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1335854 مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1126480 هوش مصنوعی در جهان (3) (جمهوری خلق چین)
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1126476 وضعیت هوش مصنوعی در جمهوری خلق چین چگونه است؟
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1078723 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه)
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1078734 هوش مصنوعی در روسیه
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1073295 ضرورتها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی
تاریخ انتشار: 1397/07/01