جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1034793 سهم کالاهای تولیدی در قراردادهای خارجی افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1396/07/30
1028762 تویسرکان تبدیل به قطب تولید دارو درغرب کشور می شود
تاریخ انتشار: 1396/05/10
1028756 بانک ها در حمایت از واحدهای تولیدی فعال تر وارد شوند
تاریخ انتشار: 1396/05/10
970903 تضعیف تسهیلات دهی با وجود معوقات بانکی
تاریخ انتشار: 1395/03/29
970871 استفاده از فاینانس خارجی راه حل تأمین مالی برای خروج از شرایط رکودی
تاریخ انتشار: 1395/03/29
961809 معافیت واحدهای تولیدی و تکمیلی از پرداخت مالیات
تاریخ انتشار: 1395/02/07
917853 نحوه کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات مشخص شد
تاریخ انتشار: 1393/10/10
917852 نحوه کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات مشخص شد
تاریخ انتشار: 1393/10/10