جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1026817 لزوم ممانعت از واردات برنج در تمام ادوار برداشت محصول
تاریخ انتشار: 1396/04/24
969733 میزان واردات برنج بیش از نیاز مصرف کشور است
تاریخ انتشار: 1395/03/21
963023 تأثیر واردات بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1395/02/15
960792 برنج ایرانی دو برابر نرخ خرید در بازار بفروش می رسد
تاریخ انتشار: 1395/02/04
948727 برخورد قاطع در انتظار واردکنندگان برنج آلوده
تاریخ انتشار: 1394/09/30
914111 متضرر شدن کشاورزان از واردات بی رویه برنج
تاریخ انتشار: 1393/09/15
908266 ضرورت افزایش تعرفه واردات برنج به 150 درصد
تاریخ انتشار: 1393/07/26
900871 تعرفه واردات برنج باید افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1393/06/10
898753 واردات باعث کاهش 25 درصدی قیمت برنج شده است
تاریخ انتشار: 1393/05/26
896697 انتقاد از واردات برنج به جای پرداخت بخشی از پول نفت
تاریخ انتشار: 1393/05/04