جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1069993 بررسی نحوه اختصاص اعتبارات به ورزش همگانی حوزه زنان
تاریخ انتشار: 1397/06/05
1005049 بودجه اختصاصی به ورزش بانوان، کمکی برای ساخت و تکمیل ورزشگاه های مختص بانوان
تاریخ انتشار: 1395/10/20
1004866 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش بانوان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: 1395/10/19
983918 تبریک بانوان کمیسیون فرهنگی به مدال آوری کیمیا علیزاده
تاریخ انتشار: 1395/05/29
961760 لزوم شناسایی و حمایت از استعدادها
تاریخ انتشار: 1395/02/07
945186 مسئولان برای حمایت از بانوان ورزشکار همت جدی داشته باشند
تاریخ انتشار: 1394/09/01
908796 لزوم توجه بیشتر مسئولان به ورزش بانوان
تاریخ انتشار: 1393/07/29