جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
980796 توسعه ورزش همگانی، کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد
تاریخ انتشار: 1395/05/10
980318 تبلیغ سلامتی بر دیوارهای شهر،گام مثبت شهرداری در ترویج ورزش همگانی
تاریخ انتشار: 1395/05/05
923998 ورزش همگانی در کشور؛ موانع موجود و ارائه راهکارها
تاریخ انتشار: 1393/12/15
901305 راهبرد نظام تبدیل ورزش همگانی به فرهنگ عمومی است
تاریخ انتشار: 1393/06/15