جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1527530 ضرورت کنترل قاچاق اعضای بدن
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1394621 ضرورت ایجاد واحد بهداشت و سلامت در سرفصل های آموزشی
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1120946 بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ انتشار: 1397/12/20
1043930 زیرساخت لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1035748 مجازات ۲ تا ۸ میلیون تومانی برای استفاده کنندگان از امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری
تاریخ انتشار: 1396/08/10
1035279 تشکیل کمیته ویژه برای بررسی وضعیت سلامت کودکان خیابانی
تاریخ انتشار: 1396/08/06
1028632 گام بلند وزارت بهداشت برای کنترل بیماری های غیرواگیر
تاریخ انتشار: 1396/05/08
1023015 کاهش هزینه های سلامت با تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه
تاریخ انتشار: 1396/03/24
1022195 گام مثبت وزارت بهداشت در تولید سرم های داخلی
تاریخ انتشار: 1396/03/20
1017824 دستگاه ها مکلف به اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان هستند
تاریخ انتشار: 1396/02/26