جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1399970 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1400027 وضعیت بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 99
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1057274 لزوم پرهیز ار رفتار جزیره ای در بخش های اقتصادی
تاریخ انتشار: 1397/03/02
1027082 موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون عمران با کلیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: 1396/04/26
1026035 تشکیل کمیته ای برای بررسی تخصصی لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1025371 بررسی پیشنهاد وزارت راه برای ایجاد و نگهداری راه های روستایی
تاریخ انتشار: 1396/04/14
999225 تشکیل کارگروه کمیسیون عمران جهت بررسی علل حادثه برخورد قطارها در سمنان
تاریخ انتشار: 1395/09/06
999189 ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برای کمک به خانه دار شدن مردم
تاریخ انتشار: 1395/09/06
990733 تعیین سقف تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی توسط شورای عالی بیمه صورت می گیرد
تاریخ انتشار: 1395/07/14
966530 نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در بانک ها باید یکسان شود
تاریخ انتشار: 1395/02/27