جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1347088 بررسی سیر تحول نهاد وقف در ایران اسلامی تا پیش از نهضت مشروطه
تاریخ انتشار: 1398/08/20
1347073 ملاحظات سیاستگذاری وقف در ایران؛1. سیر تحول نهاد وقف در ایران اسلامی تا پیش از نهضت مشروطه
تاریخ انتشار: 1398/08/20
1054613 مجلس در حوزه وقف باید قوانینی تأثیرگذار را مصوب کند
تاریخ انتشار: 1397/02/23
915917 بهره گیری از وقف به رفع کمبودهای اقتصادی و فرهنگی کمک می کند
تاریخ انتشار: 1393/10/01