جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1358629 بررسی آخرین وضعیت و سناریوهای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در دوران تحریم
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1358597 فاز 11 پارس جنوبی ـ آخرین وضعیت و سناریوهای توسعه در دوران تحریم
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1151176 وضعیت پتروپالایشگاه ها در ایران و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1151164 پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1035634 تعیین تیمی از دادستانی برای بررسی حادثه پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/09
1035554 مأموریت رئیس مجلس به برخی کمیسیون ها برای پیگیری حادثه آتش سوزی پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/07
1035534 عمدی در وقوع آتش سوزی وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1396/08/07
1035506 دوشنبه؛ نشست اضطراری کمیسیون انرژی با زنگنه برای بررسی حادثه پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/06
1035404 اعزام تیمی از کمیسیون انرژی برای بررسی علل حادثه پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/06
1035384 تشکیل کمیته ای از نمایندگان مجلس و شورا برای بررسی علل حادثه آتش سوزی پالایشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/06