جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656201 مراودات اقتصادی در مرزها عامل ایجاد امنیت پایدار
تاریخ انتشار: 1400/02/17
1653861 توسعه روابط ایران و پاکستان در حوزه تجاری
تاریخ انتشار: 1400/02/06
1653782 ضرورت گسترش روابط با همسایگان ایران
تاریخ انتشار: 1400/02/06
1653694 امنیت پایدار در مرز پاکستان با راه اندازی بازارچه های مرزی
تاریخ انتشار: 1400/02/05
1653301 ضرورت لغو تمامی پروازها و سفرهای زمینی و دریایی از هندوستان و پاکستان
تاریخ انتشار: 1400/02/04
1653009 گشایش بازارچه های مرزی ایران و پاکستان
تاریخ انتشار: 1400/02/02
1618930 ایران کشوری است که امنیت در آن بالا است
تاریخ انتشار: 1399/07/13
1617806 گسترش روابط ایران و پاکستان برای سرکوب کردن گروهک های تروریستی
تاریخ انتشار: 1399/07/11
1563974 همکاری همه جانبه پاکستان و ایران برای مقابله با تروریست ها
تاریخ انتشار: 1399/04/16
1534974 اجرای سریع همه توافقات دو کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/10