جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1644365 اختصاص اعتبار یک هزار میلیاردی برای بازیافت پسماند در کشور
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1615112 بررسی موضوع مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1598630 پایانی بر فعالیت کودکان در مراکز پسماند
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1228582 چالش جدی شهر های شمالی کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/19
1183158 تصویب کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماندها
تاریخ انتشار: 1398/04/25
1084658 ضرورت افزایش مراکز بازیافت پسماند خشک و ساماندهی پسماند صنعتی
تاریخ انتشار: 1397/08/27
1035880 فرهنگ سازی برای ترویج تفکیک زباله از اختصاص بودجه و اعتبار مهم تر است
تاریخ انتشار: 1396/08/13
1015394 کشاورزی و گردشگری محور آمایش سرزمین گیلان
تاریخ انتشار: 1396/02/03
1014607 سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1396/01/27
980159 آتش سوزی، جنگل خواری و رها شدن زباله ها سه ضلع مثلث نابودی جنگل ها
تاریخ انتشار: 1395/05/04