جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1611738 دلایل سه گانه عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1055108 نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1397/02/24
923042 محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد
تاریخ انتشار: 1393/12/03
922711 تعیین نحوه واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکارانی که مطالبات معوق دارند
تاریخ انتشار: 1393/11/28
917674 اوراق مشارکت ابراز مالی مناسبی برای پرداخت بدهی پیمانکاران
تاریخ انتشار: 1393/10/09
908165 احضار پیمانکاران و مهندسان ناظر به دلیل استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت در مسکن مهر
تاریخ انتشار: 1393/07/23
889132 خلف وعده، متقاضیان مسکن مهر را بی اعتماد کرد
تاریخ انتشار: 1393/03/18