جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
961827 جذب سرباز حرفه ای مؤثرترین روش در تحول خدمت سربازی است
تاریخ انتشار: 1395/02/08
961615 تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ممکن نیست
تاریخ انتشار: 1395/02/06
944877 چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
تاریخ انتشار: 1394/08/26