جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1091040 توقف قاچاق چوب از جنگل ها نیازمند ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار
تاریخ انتشار: 1397/09/21
1072312 قانون تنفس جنگل ها مجالی برای تنفس قاچاچیان چوب
تاریخ انتشار: 1397/06/21
988376 کاهش ۲۰ درصدی بهره برداری از جنگل های شمال
تاریخ انتشار: 1395/06/30
970423 آمادگی مجلس در تخصیص اعتبار برای تأمین نیرو و تجهیزات جنگلبانی
تاریخ انتشار: 1395/03/26
955577 لزوم تأمین نیاز چوب کشور از مسیر واردات
تاریخ انتشار: 1394/12/15
895681 مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب همچنان در حیطه وظایف دستگاه های قضایی است
تاریخ انتشار: 1393/04/30