جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1012369 خُردشدن اراضی کشاورزی تولید را از حالت بهره وری خارج می کند
تاریخ انتشار: 1395/12/22
994728 عدم توجه به تولیدات کشاورزی امنیت غذایی را به خطر می اندازد
تاریخ انتشار: 1395/08/09
975066 کشاورزی باید مقرون به صرفه باشد
تاریخ انتشار: 1395/04/14
970842 ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور
تاریخ انتشار: 1395/03/29
965418 لزوم بررسی کارشناسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/02/25
963303 اتمام بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1395/02/18
963023 تأثیر واردات بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1395/02/15
955528 فاجعه تبدیل شدن شالیزار به ویلا
تاریخ انتشار: 1394/12/15
949070 بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
تاریخ انتشار: 1394/10/06
947947 اراضی زراعی و باغی شناسنامه دار می شوند
تاریخ انتشار: 1394/09/24