جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1232774 مخالفت مجلس با افزایش جهشی قیمت سوخت
تاریخ انتشار: 1398/05/22
1017065 استفاده از کارت سوخت الزامی شد
تاریخ انتشار: 1396/02/20
1001643 کارت سوخت می ماند
تاریخ انتشار: 1395/09/21
998015 تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی مزایا و معایب حفظ کارت سوخت
تاریخ انتشار: 1395/08/26
997678 موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح حفظ کارت سوخت و مدیریت مصرف
تاریخ انتشار: 1395/08/24
996427 طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت
تاریخ انتشار: 1395/08/16
983152 دولت مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت شد
تاریخ انتشار: 1395/05/25
982112 کمیسیون بودجه با حذف کارت سوخت مخالفت کرد
تاریخ انتشار: 1395/05/18
961479 دو نرخی شدن بنزین؛ انگیزه در ابهام؛ مشکل در اجرا
تاریخ انتشار: 1395/02/06
959435 کارت سوخت حذف نمی شود
تاریخ انتشار: 1395/01/29