جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1655536 مهم ترین عاملی که موجب بی ثباتی قیمت ها
تاریخ انتشار: 1400/02/13
1620380 روند وصول مطالبات ایران
تاریخ انتشار: 1399/07/18
1618000 حمایت از محصولات و تولیدات ایرانی
تاریخ انتشار: 1399/07/11
1617490 ضرورت های کشور تدوین طرح هایی در راستای تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/10
1617108 موافقت مجلس با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/08
1616092 نظارت بر بازار و تأمین اقلام اساسی سبد خانوار
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1610952 مردم برای تامین کالای اساسی و ضروری شان باید تضمین داشته باشند
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1609560 بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی در کمیسیون انرژی
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1609394 گزارش طرح تامین کالاهای اساسی هفته آینده در صحن ارائه می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1608460 عزم مجلس برای تدوین قانون رفع موانع نظام توزیع کالا
تاریخ انتشار: 1399/06/27