جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1526744 وابستگی امنیت غذایی کشور به نان کشاورزان گندم کار
تاریخ انتشار: 1399/02/28
1519346 خودکفایی در زمینه تولید گندم
تاریخ انتشار: 1399/02/20
1212302 حمایت از مصرف کننده نباید به زیان تولیدکنندگان باشد
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1172714 سودهای مرکب وام مانع حضور سرمایه گذاری در چرخه تولید
تاریخ انتشار: 1398/04/18
1128541 نرخ خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1398/01/27
1011616 تامین اعتبار بیمه کشاورزی از محل یارانه ها عاملی برای پرداخت سریع خسارت به کشاورزان
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1010882 وظیفه دولت برای مهلت دهی به کشاورزان درخصوص بازپرداخت وام های اخذ شده
تاریخ انتشار: 1395/12/11
1005376 کنسانتره و صنایع تبدیلی مدرن رمز بهبود وضعیت کشاورزان است
تاریخ انتشار: 1395/10/25
987933 ارائه تسهیلات ارزان قیمت دولتی به کشاورز نرخ برنج را مدیریت می کند
تاریخ انتشار: 1395/06/27
986521 سیستم مکانیزه جایگزین روش های سنتی در مرغداری ها شود
تاریخ انتشار: 1395/06/19