جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1159002 ایران هیچ گونه کاهش سهمیه را از اوپک نمی پذیرید
تاریخ انتشار: 1398/04/11
1090398 مواضع برخی کشورها در اجلاس اوپک
تاریخ انتشار: 1397/09/19
1063905 سقف تولید نفت اوپک افزایش نیافت
تاریخ انتشار: 1397/04/10
1063811 احتمال برگزاری نشست اضطراری اوپک
تاریخ انتشار: 1397/04/10
1062860 کشورها باید براساس توافق اوپک کاهش تولید نفت خود را جبران کنند
تاریخ انتشار: 1397/04/04
1062412 میزان توان اعضای اوپک برای حفظ بازار نفت
تاریخ انتشار: 1397/04/03
1051630 تقلای آمریکا برای ماندن نفت شیل در بازار
تاریخ انتشار: 1397/02/05
1018744 موتور اوپک دوباره روشن می شود
تاریخ انتشار: 1396/03/01
1001913 تشریح جزییات نشست کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک
تاریخ انتشار: 1395/09/22
1000068 موفقیت اوپک بخشی از نتایج برجام است
تاریخ انتشار: 1395/09/13