جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1556076 رفع معضل بیکاری در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1366213 ضرورت تعادل میان بازار کار و اشتغال
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1239754 دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239722 بررسی دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1006709 افزایش حقوق اقشارکم درآمد از اولویت های بودجه سال ۹۶ است
تاریخ انتشار: 1395/11/06
1001958 انتقاد از افزایش شاخص فقر و نابرابری در کشور
تاریخ انتشار: 1395/09/23
998839 اصلاح قوانین کار راه برون رفت از معضل بیکاری در کشور
تاریخ انتشار: 1395/09/02
992312 فقراقتصادی و بیکاری مهم ترین دلیل بزه کاری در جامعه
تاریخ انتشار: 1395/07/28
989381 نقش مهم زکات در رفع فقر اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/07/04
986291 افزایش آمار سرقت ریشه در نابسامانی های اقتصادی دارد
تاریخ انتشار: 1395/06/17