جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1383877 طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1398/09/26
1093929 ضرورت تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: 1397/10/05
1079574 اهمیت نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی
تاریخ انتشار: 1397/08/12
1066197 مسئله اصلی پیش روی تولیدکنندگان
تاریخ انتشار: 1397/04/27
1024816 تشکیل کارگروهی از کمیسیون های عمران، اصل ۹۰ و اقتصادی برای مقابله با قاچاق
تاریخ انتشار: 1396/04/12
1020368 بررسی نقش گمرکات در کاهش قاچاق و افزایش صادرات
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1013648 اجرای قانون مصوب مجلس و نظارت جدی بر عملکرد گمرک
تاریخ انتشار: 1396/01/19
1008776 پنجره واحد گمرکی قاچاق ارز و کالا را کاهش داد
تاریخ انتشار: 1395/11/19
1005537 راه اندازی سامانه های الکترونیکی کنترل خودرو در مبادی گمرکی و مرزها
تاریخ انتشار: 1395/10/26
1004117 برنامه ریزی جهت ممانعت از ورود کالای قاچاق جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1395/10/12