تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181298 رئیس احمدعلی کیخا احمدعلی کیخا سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
1181342 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1181346 نایب رئیس دوم رضا کریمی رضا کریمی اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
1181350 سخنگو علی ابراهیمی علی ابراهیمی مرکزی (شازند)
1181354 دبیر اول علی محمد شاعری علی محمد شاعری مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
1181402 دبیر دوم شمس اله شریعت نژاد شمس اله شریعت نژاد مازندران (تنکابن / رامسر)

دستور جلسه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
بررسی مسائل و مشکلات تامین سوخت ماشین آلات بخش کشاورزی با دعوت از معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سایر مسئولین ذیربط 
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  اصلاحیه 1 
1- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت از محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (دستور حذف شده ) 

یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  اصلاحیه 1 
انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی آب 2- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای ملی ایمنی زیستی 3- انتخاب 2نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در شورای عالی حفاظت از محیط زیست 4- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
5- انتخاب اعضای کمیته های فرعی کمیسیون (دستور اضافه شد ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰  استماع گزارش وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان در مورد برنامه های آتی آن وزارتخانه و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار و تصمیم گیری لازم در خصوص آنها 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاونین ایشان در مورد عملکرد و برنامه های آتی سازمان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار و تصمیم گیری لازم در خصوص آنها