تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1181298 رئیس احمدعلی کیخا احمدعلی کیخا سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
1181342 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1181346 نایب رئیس دوم رضا کریمی رضا کریمی اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
1181350 سخنگو علی ابراهیمی علی ابراهیمی مرکزی (شازند)
1181354 دبیر اول علی محمد شاعری علی محمد شاعری مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
1181402 دبیر دوم شمس اله شریعت نژاد شمس اله شریعت نژاد مازندران (تنکابن / رامسر)

دستور جلسه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- انتخاب سه نفر از اعضای محترم کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
2- رسیدگی به کلیات و بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش آب و هواشناسی با حضور مسئولین وزارت نیرو - سازمان هواشناسی - دیوان محاسبات - سازمان برنامه و بودجه - مرکز پژوهش ها 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به کلیات و بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش کشاورزی و محیط زیست با حضور مسئولین وزارت جهادکشاورزی - سازمان حفاظت محیط زیست - دیوان محاسبات - سازمان برنامه و بودجه - مرکز پژوهش ها