تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180034 رئیس محمدرضا رضایی کوچی محمدرضا رضایی کوچی فارس (جهرم)
1180038 نایب رئیس اول سید ابوالفضل موسوی بیوکی سید ابوالفضل موسوی بیوکی یزد (صدوق / یزد)
1180042 نایب رئیس دوم سیداحسن علوی سیداحسن علوی کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
1180054 سخنگو صدیف بدری صدیف بدری اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
1180046 دبیر اول حسین نیازآذری حسین نیازآذری مازندران (بابل)
1180050 دبیر دوم علیم  یارمحمدی علیم یارمحمدی سیستان و بلوچستان (زاهدان)

دستور جلسه

کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد. 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقبا اعلامی می گردد .