تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180718 رئیس جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
1181234 نایب رئیس اول احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
1181238 نایب رئیس دوم سیدصادق طباطبایی نژاد سیدصادق طباطبایی نژاد اصفهان (اردستان)
1181242 سخنگو سیده فاطمه ذوالقدر سیده فاطمه ذوالقدر تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
1181246 دبیر اول احد  آزادی خواه احد آزادی خواه همدان (ملایر)
1181294 دبیر دوم علیرضا  ابراهیمی علیرضا ابراهیمی گلستان (آزادشهر / رامیان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  بحث و بررسی در خصوص ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- استماع گزارش عملکرد مسئولین فرهنگی - ورزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
2- گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (اصلی - چاپ 1184)
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵  ادامه بررسی طرح سازمان صنفی هنرمندان ایران (اصلی - چاپ 1610)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش آقای دکتر پوراصغری معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه دستگاههای فرهنگی در سال 1399
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵  بررسی چالش های عمومی سازی نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای