کمسیون

مسیر شما: کمیسیون ها فرهنگی
کمسیون فرهنگی
تعداد رکورد ها : 18
دوره:
سال :
# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
701746 رئیس مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
701978 نایب رئیس اول بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1547582 نایب رئیس دوم غلامرضا منتظری غلامرضا منتظری گلستان (آق قلا / گرگان)
1545234 سخنگو مجید نصیرایی مجید نصیرایی خراسان جنوبی (طبس / فردوس)
1544814 دبیر اول زهره سادات لاجوردی زهره سادات لاجوردی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1547434 دبیر دوم حسین جلالی حسین جلالی کرمان (رفسنجان)
1547892 عضو محمدرضا مبلغی محمدرضا مبلغی لرستان (کوهدشت)
1545248 عضو سید مجتبی محفوظی سید مجتبی محفوظی خوزستان (آبادان)
1544252 عضو امیرحسین بانکی پورفرد امیرحسین بانکی پورفرد اصفهان (اصفهان)
760498 عضو سیدرضا تقوی سیدرضا تقوی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1545082 عضو احمد راستینه هفشجانی احمد راستینه هفشجانی چهار محال بختیاری (شهرکرد)
968918 عضو سید مهدی فرشادان سید مهدی فرشادان کردستان (سنندج)
968974 عضو جلیل مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان)
1544268 عضو حسین میرزایی حسین میرزایی اصفهان (اصفهان)
1545184 عضو جواد نیک بین جواد نیک بین خراسان رضوی (بردسکن / کاشمر)
968944 عضو هاجر چنارانی هاجر چنارانی خراسان رضوی (نیشابور)
1545394 عضو محمد کعب عمیر محمد کعب عمیر خوزستان (شوش)
1544792 عضو سید علی یزدی خواه سید علی یزدی خواه تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
کمیسیون ها
آموزش و تحقیقات
اجتماعی
اصل نودم قانون اساسی مجلس
اقتصادی
امنیت ملی و سیاست خارجی
امور داخلی کشور و شوراها
انرژی
برنامه و بودجه و محاسبات
بهداشت و درمان
تحقیق
تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تلفیق
تلفیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
صنایع و معادن
عمران
فراکسیون استاندارد و کیفیت
فراکسیون کار و کارگری
فرهنگی
قضایی و حقوقی
لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
مشترک
مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت
مشترک بررسی طرح استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مشترک بررسی لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
مشترک رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد
مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی - تاریخی
مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
مشترک رسیدگی به طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها
مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
مشترک رسیدگی به طرح چک
مشترک رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مشترک رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور
مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
مشترک طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران
مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ویژه
ویژه جهاد اقتصادی
ویژه حمایت از تولید ملی
ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
ویژه طرح تحول اقتصادی دولت
ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها
ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی