تعداد رکورد ها :‌ 18

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1584906 رئیس مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584908 نایب رئیس اول بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584910 نایب رئیس دوم غلامرضا منتظری غلامرضا منتظری گلستان (آق قلا / گرگان)
1584934 سخنگو مجید نصیرایی مجید نصیرایی خراسان جنوبی (طبس / فردوس)
1584936 دبیر اول حسین جلالی حسین جلالی کرمان (رفسنجان)
1584938 دبیر دوم زهره سادات لاجوردی زهره سادات لاجوردی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584986 عضو محمدرضا مبلغی محمدرضا مبلغی لرستان (کوهدشت)
1584990 عضو سید مجتبی محفوظی سید مجتبی محفوظی خوزستان (آبادان)
1584940 عضو امیرحسین بانکی پورفرد امیرحسین بانکی پورفرد اصفهان (اصفهان)
1584948 عضو سیدرضا تقوی سیدرضا تقوی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1584954 عضو احمد راستینه هفشجانی احمد راستینه هفشجانی چهار محال بختیاری (شهرکرد)
1584958 عضو سید مهدی فرشادان سید مهدی فرشادان کردستان (سنندج)
1584992 عضو جلیل مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان)
1585714 عضو حسین میرزایی حسین میرزایی اصفهان (اصفهان)
1584996 عضو جواد نیک بین جواد نیک بین خراسان رضوی (بردسکن / کاشمر)
1584952 عضو هاجر چنارانی هاجر چنارانی خراسان رضوی (نیشابور)
1584984 عضو محمد کعب عمیر محمد کعب عمیر خوزستان (شوش)
1585022 عضو سید علی یزدی خواه سید علی یزدی خواه تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

دستور جلسه