تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180490 رئیس الیاس حضرتی الیاس حضرتی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1180534 نایب رئیس اول عامر کعبی عامر کعبی خوزستان (آبادان)
1180538 نایب رئیس دوم احمد  انارکی محمدی احمد انارکی محمدی کرمان (رفسنجان)
1180542 سخنگو سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود)
1180546 دبیر اول سیدتقی کبیری سیدتقی کبیری آذربایجان غربی (خوی)
1180590 دبیر دوم علی اسماعیلی علی اسماعیلی مازندران (محمود آباد / نور)

دستور جلسه