تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180490 رئیس الیاس حضرتی الیاس حضرتی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1180534 نایب رئیس اول عامر کعبی عامر کعبی خوزستان (آبادان)
1180538 نایب رئیس دوم احمد  انارکی محمدی احمد انارکی محمدی کرمان (رفسنجان)
1180542 سخنگو سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود)
1180546 دبیر اول سیدتقی کبیری سیدتقی کبیری آذربایجان غربی (خوی)
1180590 دبیر دوم علی اسماعیلی علی اسماعیلی مازندران (محمود آباد / نور)

دستور جلسه

کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  1. بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت (اصلی - چاپ55)
2. تعیین اعضای هیات رئیسه کارگروه های تخصصی کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  1. بررسی لوایح اعاده شده از شورای محترم نگهبان : الف) تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اصلی - چاپ 14) ب) مالیات بر ارزش افزوده (اصلی - چاپ 21) پ) عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه (اصلی - چاپ 22) ت) موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) (اصلی - چاپ 33) 
2. نشست با آقای مهندس فتاح رئیس محترم بنیاد مستضعفان جهت ارائه گزارش عملکرد و بررسی برنامه های کلان اقتصادی و محرومیت زدایی 
3. نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاونین ایشان جهت بررسی مسائل اقتصادی کشور با محوریت بررسی فرصت ها و تهدیدات بازار سرمایه 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح