تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180490 رئیس الیاس حضرتی الیاس حضرتی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1180534 نایب رئیس اول عامر کعبی عامر کعبی خوزستان (آبادان)
1180538 نایب رئیس دوم احمد  انارکی محمدی احمد انارکی محمدی کرمان (رفسنجان)
1180542 سخنگو سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود)
1180546 دبیر اول سیدتقی کبیری سیدتقی کبیری آذربایجان غربی (خوی)
1180590 دبیر دوم علی اسماعیلی علی اسماعیلی مازندران (محمود آباد / نور)

دستور جلسه

کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  جلسه کارگروه بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور (اصلی - چاپ 1586)
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1) بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
2) جمع بندی و رای گیری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی ) (اصلی - چاپ 1597)
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور (اصلی- چاپ 1586)با حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و کارشناسان دستگاههای ذیربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود درکمیسیون