تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180110 رئیس محمدمهدی زاهدی محمدمهدی زاهدی کرمان (راور / کرمان)
1180146 نایب رئیس اول محمود نگهبان سلامی محمود نگهبان سلامی خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
1180134 نایب رئیس دوم قاسم احمدی لاشکی قاسم احمدی لاشکی مازندران (نوشهر / چالوس)
1180122 سخنگو سیدحمایت میرزاده سیدحمایت میرزاده اردبیل (گرمی)
1180138 دبیر اول فریده اولاد قباد فریده اولاد قباد تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1180142 دبیر دوم علیرضا سلیمی علیرضا سلیمی مرکزی (دلیجان / محلات)

دستور جلسه