تعداد رکورد ها :‌ 1

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
933553 عضو ضرغام صادقی ضرغام صادقی فارس (شیراز)

دستور جلسه