تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180058 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1180062 نایب رئیس اول فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1180066 نایب رئیس دوم رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1180078 سخنگو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1180070 دبیر اول عبدالله  رضیان عبدالله رضیان مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر)
1180074 دبیر دوم سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)

دستور جلسه

کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۴۵  1- اخبار 
2- بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (به شماره ثبت 392) اعاده شده از شورای محترم نگهبان 
3- پیگیری اجرای مواد 67 و 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص تحقق دولت الکترونیک 
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مشکلات تولید و عرضه لاستیک خودرو
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوالات نمایندگان به اسامی ذیل :
جناب آقای سید علی ادیانی ،نماینده محترم قائم شهر ،سوادکوه ، جویبار ، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
جناب آقای ولی داداشی ،نماینده محترم آستارا
جناب آقای غلامرضا کاتب ، نماینده محترم گرمسار و آرادان 
جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده محترم شاهین شهر ،میمه و برخوار
جناب آقای حسینعلی شهریاری ،نماینده محترم زاهدان 
سرکار خانم سیده حمیده زرآبادی ،نماینده محترم قزوین ،آبیک و البرز