تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180058 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1180062 نایب رئیس اول فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1180066 نایب رئیس دوم رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1180078 سخنگو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1180070 دبیر اول عبدالله  رضیان عبدالله رضیان مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر)
1180074 دبیر دوم سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)

دستور جلسه

کمیسیون صنایع و معادن
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  1- جلسه کارگروههای تخصصی 
موضوع - استماع گزارش مسئولین محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد سیاستها و برنامه های مرتبط با ساخت داخل تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز حوزه  ICT 
کارگروه صنعت 
موضوع  - بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه ساخت داخل 
کارگروه معدن 
موضوع - بررسی تطبیقی عملکرد حوزه معدنی کشور با اسناد بالادستی و برنامه های مصوب 
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳:۳۰ - ۱۳:۴۵  1- اخبار 
2- دعوت از وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت جهت : 
بررسی برنامه های وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم در پایان سال جاری