تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180058 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1180062 نایب رئیس اول فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1180066 نایب رئیس دوم رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1180078 سخنگو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1180070 دبیر اول عبدالله  رضیان عبدالله رضیان مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر)
1180074 دبیر دوم سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)

دستور جلسه