تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180342 رئیس غلامرضا کاتب غلامرضا کاتب سمنان (گرمسار)
1180346 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1180350 نایب رئیس دوم مهرداد بائوج لاهوتی مهرداد بائوج لاهوتی گیلان (لنگرود)
1180354 سخنگو عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل)
1180482 دبیر اول محمد  عزیزی محمد عزیزی زنجان (ابهر / خرمدره)
1180486 دبیر دوم علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز)

دستور جلسه